Pišite nam

Uvjeti poslovanja

UVJETI I ODREDBE

 

trgovačko društvo

Jan Placek

sa sjedištem Okružní 361/14, 747 18, Píšť, Češka Republika

matični broj: 03725341

porezni broj: CZ9701175913žiro račun broj: 2101036001/2010

info@momanio.hr

+420 591 142 359

upisano u trgovački registar koji se vodi u Hlučinu

za prodaju robe putem internet trgovine koja se nalazi na adresi www.momanio.hr

 1. UVODNE ODREDBE
  • Ovi uvjeti poslovanja (u daljnjem tekstu "uvjeti") trgovačkog društva Jan Plaček, sa sjedištem na adresi Okružní 361/ 14, 747 18 Píšť, identifikacijski broj: 03725341, registrirano u trgovačkom registru u Hlučínu (u daljnjem tekstu koji se nazivaju "prodavatelj") regulirani su u skladu s odredbama § 1751 stavak 1 Zakona br. 89/2012 Coll., Građanski zakonik, s izmjenama i dopunama (u daljnjem tekstu "Građanski zakonik") međusobna prava i obveze ugovorne strane nastale u vezi ili na temelju kupoprodajnog ugovora (u daljnjem tekstu „ugovor o kupoprodaji“) sklopljenog između prodavatelja i druge fizičke osobe (u daljnjem tekstu „kupac“) putem internetske trgovine prodavatelja. . Internetskom trgovinom upravlja prodavatelj na web stranici koja se nalazi na internetskoj adresi www.momanio.hr (u daljnjem tekstu "web stranica"), putem sučelja web stranice (u daljnjem tekstu "web sučelje trgovine").
  • Uvjeti se ne odnose na slučajeve kada je osoba koja namjerava kupiti robu od prodavatelja pravna osoba ili osoba koja prilikom narudžbe robe djeluje u sklopu svoje poslovne djelatnosti ili u okviru samostalne profesije.
  • Odredbe koje odstupaju od odredbi i uvjeta mogu se dogovoriti u kupoprodajnom ugovoru. Odstupanja u kupoprodajnom ugovoru imaju prednost pred odredbama uvjeta.
  • Uvjeti su sastavni dio kupoprodajnog ugovora. Kupoprodajni ugovor i uvjeti poslovanja sastavljeni su na češkom jeziku.
  • Prodavatelj može promijeniti ili dopuniti tekst uvjeta. Ova odredba ne utječe na prava i obveze nastale tijekom razdoblja važenja prethodne verzije uvjeta i odredbi.
 2. KORISNIČKI RAČUN
  • Na temelju izvršene registracije kupca na web stranici, kupac može pristupiti korisničkom sučelju kupca. Sa svog korisničkog sučelja kupac može naručiti robu (u daljnjem tekstu „korisnički račun“). Ako web sučelje trgovine to dopušta, kupac može naručiti robu i bez registracije izravno s web sučelja trgovine.
  • Prilikom registracije na web stranici i prilikom naručivanja robe, kupac je dužan sve podatke unijeti točno i istinito. Kupac je dužan ažurirati podatke navedene na korisničkom računu u slučaju bilo kakve promjene. Podatke koje je kupac naveo u korisničkom računu i prilikom narudžbe robe prodavatelj smatra točnima.
  • Pristup korisničkom računu osiguran je korisničkim imenom i lozinkom. Kupac je dužan čuvati povjerljivost podataka potrebnih za pristup svom korisničkom računu.
  • Kupac nije ovlašten dopustiti korištenje korisničkog računa trećim osobama.
  • Prodavatelj može otkazati korisnički račun, posebno ako kupac ne koristi svoj korisnički račun dulje od 1 godine ili ako kupac krši svoje obveze iz kupoprodajnog ugovora (uključujući uvjete).
  • Kupac je svjestan da korisnički račun možda neće biti dostupan 24/7, posebice zbog potrebnog održavanja hardverske i softverske opreme prodavatelja, ili potrebno održavanje hardverske i programske opreme trećih osoba.
 3. SKLAPANJE KUPOPRODAJNOG UGOVORA
  • Svi prikazi robe postavljeni na web sučelju trgovine su informativnog karaktera, te prodavatelj nije dužan sklopiti kupoprodajni ugovor u vezi s tom robom. Ne vrijedi odredba § 1732, st. 2 Građanskog zakonika.
  • Web sučelje trgovine sadrži informacije o robi, uključujući cijene pojedine robe i troškove povrata robe, ako se roba zbog svoje prirode ne može vratiti uobičajenim poštanskim putem. Cijene proizvoda uključuju porez na dodanu vrijednost i sve povezane naknade. Cijene proizvoda ostaju na snazi ​​sve dok su prikazane na web sučelju trgovine. Cijene robe se ne prilagođavaju osobi kupca na temelju automatiziranog odlučivanja. Ova odredba ne ograničava mogućnost prodavatelja da sklopi kupoprodajni ugovor pod pojedinačno dogovorenim uvjetima.
  • Web sučelje trgovine također sadrži podatke o troškovima pakiranja i dostave robe te načinu i vremenu dostave robe. Podaci o troškovima pakiranja i dostave robe navedeni u web sučelju trgovine vrijede samo u slučajevima kada se roba isporučuje unutar područja Republike Češke. U slučaju da prodavatelj nudi besplatnu dostavu robe, kupac je dužan platiti minimalnu ukupnu kupovnu cijenu isporučene robe u iznosu navedenom na web sučelju trgovine za pravo na besplatnu dostavu robe. U slučaju da kupac djelomično odustane od kupoprodajnog ugovora, a ukupna kupoprodajna cijena robe, za koju kupac nije odustao od ugovora, ne doseže minimalni iznos potreban za pravo besplatnog prijevoza robe prema prethodne rečenice, pravo kupca na prijevoz robe prestaje bez naknade te je kupac dužan platiti prijevoz robe prodavatelju.
  • Za naručivanje robe kupac ispunjava obrazac za narudžbu u web sučelju trgovine. Narudžbenica uglavnom sadrži podatke o:
   • naručenu robu (naručenu robu kupac "stavlja" u elektroničku košaricu web sučelja trgovine),
   • način plaćanja kupoprodajne cijene robe, podatke o traženom načinu dostave naručene robe te
   • informacije o troškovima povezanim s isporukom robe (u daljnjem tekstu zajedničkim nazivom "narudžba").
  • Prije slanja narudžbe prodavatelju, kupcu je omogućena provjera i promjena ulaznih podataka koje je kupac unio u narudžbu, također vodeći računa o mogućnosti kupca da otkrije i ispravi pogreške nastale prilikom unosa podataka u narudžbu. . Kupac šalje narudžbu prodavatelju klikom na gumb "Potvrdi kupnju". Podatke navedene u narudžbi prodavatelj smatra točnima. Odmah po primitku narudžbe, prodavatelj će kupcu potvrditi primitak e-mailom, na e-mail adresu kupca navedenu u korisničkom računu ili u narudžbi (u daljnjem tekstu "e-mail adresa kupca") .
  • Prodavatelj uvijek ima pravo, ovisno o vrsti narudžbe (količina robe, kupoprodajna cijena, procijenjeni troškovi dostave), od kupca tražiti dodatnu potvrdu narudžbe (npr. pismeno ili telefonski).
  • Ugovorni odnos između prodavatelja i kupca uspostavlja se dostavom potvrde o prihvaćanju narudžbe (prihvat), koju prodavatelj šalje kupcu elektroničkom poštom, na e-mail adresu kupca.
  • Kupac je suglasan koristiti sredstva komunikacije na daljinu prilikom sklapanja kupoprodajnog ugovora. Troškove koje kupac ima korištenjem sredstava komunikacije na daljinu u svezi sa sklapanjem kupoprodajnog ugovora (troškovi internetske veze, troškovi telefonskih razgovora) snosi sam kupac i ti se troškovi ne razlikuju od osnovnih stopa.
 4. CIJENA ROBE I UVJETI PLAĆANJA
  • Kupac može platiti cijenu robe i sve troškove vezane uz isporuku robe prema kupoprodajnom ugovoru prodavatelju na sljedeće načine:

pouzećem na mjestu koje je kupac naveo u narudžbi;

bezgotovinski putem Gopay sustava plaćanja;

bezgotovinski platnom karticom;

u gotovini ili platnom karticom prilikom osobnog preuzimanja na dostavnom šalteru;

 1. ODUSTAJANJE OD KUPOPRODAJNOG UGOVORA
  • Kupac potvrđuje da prema odredbama § 1837 Građanskog zakonika nije moguće odustati od kupoprodajnog ugovora za isporuku:
   • robu izrađenu prema zahtjevima kupca ili prilagođenu njegovim osobnim potrebama,
   • kvarljiva roba ili roba s kratkim rokom trajanja, kao i roba koja se zbog svoje prirode nakon isporuke nepovratno pomiješala s drugom robom,
   • robu u zatvorenoj ambalaži koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije prikladna za povrat nakon što ju je kupac povrijedio, i
   • zvučni ili video zapis ili računalni program u zapečaćenom paketu ako ga je kupac prekršio.
  • Ako se ne radi o slučaju navedenom u članku 1. uvjeta ili drugom slučaju u kojem nije moguće odustati od kupoprodajnog ugovora, kupac ima pravo odustati od kupoprodajnog ugovora u skladu sa § 1829 stavak 1 i stavak 2. Građanskog zakonika, i to u roku od četrnaest (14) dana od dana kada kupac ili treća osoba koju on odredi osim prijevoznika preveze robu, ili:
   • zadnji komad robe, ako kupac u jednoj narudžbi naručuje više komada robe koji se isporučuju zasebno,
   • posljednji predmet ili dio isporuke robe koji se sastoji od više predmeta ili dijelova, ili
   • prva isporuka robe, ako je ugovorom ugovorena redovita isporuka robe u ugovorenom roku.
  • Odustajanje od kupoprodajnog ugovora mora se poslati prodavatelju u roku navedenom u članku 2. uvjeta poslovanja. Za odustajanje od kupoprodajnog ugovora kupac može koristiti uzorak obrasca koji je dostavio prodavatelj, a koji je dodatak uvjetima i uvjetima. Odustanak od kupoprodajnog ugovora kupac može poslati između ostalog na adresu sjedišta prodavatelja ili e-mail adresu prodavatelja info@momanio.hr.
  • U slučaju odustajanja od kupoprodajnog ugovora, kupoprodajni ugovor se raskida od početka. Kupac će poslati ili predati robu nazad prodavatelju bez nepotrebnog odgađanja, najkasnije četrnaest (14) dana nakon odustajanja od ugovora, osim ako je prodavatelj ponudio da sam preuzme robu. Rok iz prethodne rečenice se čuva ako kupac pošalje robu prije njegovog isteka. Ako kupac odustane od kupoprodajnog ugovora, kupac snosi troškove povrata robe prodavatelju, čak i ako robu zbog svoje prirode nije moguće vratiti običnom poštom.
  • U slučaju odustajanja od kupoprodajnog ugovora prema članku 5.2 uvjeta, prodavatelj će vratiti sredstva primljena od kupca u roku od četrnaest (14) dana od odustajanja od kupoprodajnog ugovora od strane kupca, na isti način kako ih je prodavač primio od kupca. Prodavatelj također ima pravo vratiti izvršenje koje je kupac dao prilikom povrata robe od strane kupca ili na drugi način, ako je kupac na to suglasan i ako to ne stvara dodatne troškove za kupca. Ako kupac odustane od kupoprodajnog ugovora, prodavatelj nije dužan vratiti primljena sredstva kupcu sve dok prodavatelj ne primi robu ili dok mu kupac ne dokaže da je robu poslao natrag, ovisno što se dogodi prije.
  • Prodavatelj ima pravo jednostrano prijebiti zahtjev za naknadu štete nastale na robi sa zahtjevom kupca za povratom kupovne cijene.
  • U slučajevima kada kupac ima pravo odustati od kupoprodajnog ugovora u skladu sa § 1829 stavak 1 Građanskog zakonika, prodavatelj također ima pravo odustati od kupoprodajnog ugovora u bilo kojem trenutku, do trenutka prihvaćanja robe. od strane kupca. U tom slučaju prodavatelj će kupcu bez nepotrebnog odgađanja bezgotovinski izvršiti povrat kupoprodajne cijene na račun koji kupac navede.
  • Ako se uz robu kupcu daje i dar, darovni ugovor između prodavatelja i kupca sklopljen je uz raskidni uvjet da ako kupac odustane od kupoprodajnog ugovora, darovni ugovor u pogledu takvog dara prestaje važiti i kupac je dužan zajedno s robom vratiti prodavatelju dani dar.
 2. PRIJEVOZ I DOSTAVA ROBE
  • U slučaju da je način prijevoza ugovoren na temelju posebnog zahtjeva kupca, kupac snosi rizik i sve dodatne troškove vezane uz ovaj način prijevoza.
  • Ako je prema kupoprodajnom ugovoru prodavatelj dužan isporučiti robu na mjesto koje je kupac naveo u narudžbi, kupac je dužan preuzeti robu prilikom isporuke.
  • U slučaju da je iz razloga na strani kupca potrebno višekratno isporučiti robu ili na drugačiji način od navedenog u narudžbi, kupac je dužan podmiriti troškove ponovne isporuke robe. , ili troškove povezane s drugim načinom isporuke.
  • Prilikom preuzimanja robe od prijevoznika, kupac je dužan provjeriti cjelovitost pakiranja robe te u slučaju nedostataka odmah obavijestiti prijevoznika. U slučaju utvrđivanja povrede pakiranja koja ukazuje na neovlašteni upad u pošiljku, kupac ne mora preuzeti pošiljku od prijevoznika. Ovo ne utječe na prava kupca iz odgovornosti za nedostatke proizvoda i druga prava kupca koja proizlaze iz općeobvezujućih zakonskih propisa.
  • Dodatna prava i obveze ugovornih strana tijekom prijevoza robe mogu se regulirati posebnim uvjetima isporuke prodavatelja, ako ih izdaje prodavatelj.
 3. PRAVA OD NEISPRAVNE IZVEDBE
  • Prava i obveze ugovornih strana u pogledu prava iz neispravnog izvršenja uređena su odgovarajućim opće obvezujućim pravnim propisima (osobito odredbama § 1914 do 1925, § 2099 do 2117 i § 2161 do 2174b Građanskog zakonika i Zakona br. 634/1992 Coll., o zaštiti potrošača, s izmjenama i dopunama).
  • ako je predmet kupnje materijalna pokretna stvar koja je povezana s digitalnim sadržajem ili uslugom digitalnog sadržaja na način da bez njih ne bi mogla obavljati svoje funkcije (u daljnjem tekstu „stvar s digitalnim svojstvima“), odredbe o odgovornosti za nedostatke prodavatelja također se primjenjuju na pružanje digitalnog sadržaja ili usluge digitalnog sadržaja, čak i ako ih pruža treća strana. Ovo ne vrijedi ako je iz sadržaja kupoprodajnog ugovora i iz prirode stvari jasno da su dani zasebno.
  • Prodavatelj je odgovoran kupcu da artikal nema nedostataka prilikom primitka. Konkretno, prodavatelj odgovara kupcu da artikl:
   • odgovara ugovorenom opisu, vrsti i količini te kvaliteti, funkcionalnosti, kompatibilnosti, interoperabilnosti i drugim ugovorenim karakteristikama,
   • prikladan za svrhu za koju ga kupac zahtijeva i na koji je prodavatelj pristao, te
   • isporučuje se s dogovorenim priborom i uputama za uporabu, uključujući upute za sastavljanje ili ugradnju.
  • Prodavatelj odgovara kupcu da pored ugovorenih nekretnina:
   • stvar je prikladna za svrhu za koju se stvar ove vrste obično koristi, također s obzirom na prava trećih osoba, zakonske propise, tehničke standarde ili kodekse ponašanja određene djelatnosti, ako tehnički standardi ne postoje,
   • količina, kvaliteta i druga svojstva stvari, uključujući trajnost, funkcionalnost, kompatibilnost i sigurnost, odgovaraju uobičajenim svojstvima stvari iste vrste koje kupac može razumno očekivati, također s obzirom na javne izjave prodavatelja ili drugog osoba u istom ugovornom lancu, posebno oglašavanjem ili označavanjem, osim ako prodavatelj dokaže da mu to nije bilo poznato ili da je u trenutku sklapanja kupoprodajnog ugovora izmijenjen na barem usporediv način kao što je to učinjeno , odnosno da nije mogao utjecati na odluku o kupnji,
   • artikl je isporučen s priborom, uključujući pakiranje, upute za sastavljanje i druge upute za uporabu koje kupac može razumno očekivati, i
   • artikal kvalitetom ili dizajnom odgovara uzorku ili predlošku koji je prodavatelj dostavio kupcu prije sklapanja kupoprodajnog ugovora.
  • Odredbe članka 4. Općih uvjeta neće se primjenjivati ​​ako je prodavatelj posebno upozorio kupca prije sklapanja kupoprodajnog ugovora da je neko svojstvo stvari drugačije, a kupac je s tim izričito pristao prilikom sklapanja kupoprodaje. ugovor.
  • Prodavatelj također odgovara kupcu za nedostatak uzrokovan neispravnom montažom ili montažom, koju je izvršio prodavatelj ili na njegovu odgovornost prema kupoprodajnom ugovoru. Ovo vrijedi čak i ako je montažu ili ugradnju izvršio kupac, a kvar je nastao zbog nedostatka uputa prodavatelja ili pružatelja usluge digitalnog sadržaja ili digitalnog sadržaja, u slučaju stvari s digitalnim svojstvima.
  • Ako se nedostatak pokaže u roku od godinu dana od primitka, smatra se da je artikal već imao nedostatak pri primitku, osim ako priroda artikla ili nedostatak to ne isključuje. Ovaj rok ne teče za vrijeme u kojem kupac ne može koristiti stvar, ako je opravdano reklamirao nedostatak.
  • Ako je predmet kupnje stvar s digitalnim svojstvima, prodavatelj će osigurati da se kupcu osiguraju dogovorena ažuriranja digitalnog sadržaja ili usluge digitalnog sadržaja. Osim dogovorenih ažuriranja, prodavatelj će osigurati da kupac dobije ažuriranja koja su potrebna da artikl zadrži svoja svojstva u skladu s člankom 3. i člankom 7.4 uvjeta i odredbi nakon prihvaćanja, te da će biti obaviješteni o njihovoj dostupnosti
   • na razdoblje od dvije godine, ako se prema ugovoru o kupnji digitalni sadržaj ili usluga digitalnog sadržaja pruža kontinuirano određeno vrijeme, a ako je pružanje ugovoreno na razdoblje duže od dvije godine, za cijelo to razdoblje ,
   • onoliko dugo koliko kupac može razumno očekivati ​​ako se digitalni sadržaj ili usluga digitalnog sadržaja pružaju jednokratno prema kupoprodajnom ugovoru; to će se procijeniti prema prirodi i namjeni stvari, prirodi digitalnog sadržaja ili usluge digitalnog sadržaja te uzimajući u obzir okolnosti sklapanja kupoprodajnog ugovora i prirodu obveze.
  • Odredba članka 8. Općih uvjeta ne primjenjuje se ako je prodavatelj prije sklapanja kupoprodajnog ugovora posebno upozorio kupca da se ažuriranja neće vršiti te je kupac s tim izričito pristao prilikom sklapanja kupoprodajnog ugovora.
  • Ako kupac nije izvršio ažuriranje u razumnom roku, nema prava na nedostatak koji je nastao samo kao posljedica neizvršenja ažuriranja. Ovo ne vrijedi ako kupac nije obaviješten o ažuriranju ili posljedicama neprovođenja istog, ili nije izvršio ažuriranje ili ga je izvršio netočno zbog manjkavosti u uputama. Ako se, prema kupoprodajnom ugovoru, digitalni sadržaj ili usluga digitalnog sadržaja treba kontinuirano pružati tijekom određenog vremenskog razdoblja i ako se nedostatak manifestira ili pojavi tijekom razdoblja u skladu s člankom 8.1 i člankom 7.8.2 uvjetima, smatra se da je digitalni sadržaj ili usluga digitalnog sadržaja pružena s nedostatkom.
  • Kupac može ukazati na nedostatak koji se pojavi na artiklu u roku od dvije godine od primitka. Ako je predmet kupnje stvar s digitalnim svojstvima i ako se prema kupoprodajnom ugovoru digitalni sadržaj ili usluga digitalnog sadržaja pruža kontinuirano kroz određeno razdoblje, kupac može reklamirati nedostatak koji nastane ili se očituje. sebe u roku od dvije godine od dana primitka. Ako se treba ispuniti u roku duljem od dvije godine, kupac ima pravo na nedostatak koji u tom vremenu nastane ili se očituje. Ako kupac reklamira prodavatelju nedostatak, rok za ukazivanje na nedostatak na stvari ne teče za vrijeme u kojem kupac ne može koristiti stvar.
  • Ukoliko artikal ima nedostatak, kupac može zatražiti njegovo uklanjanje. Po svom izboru može zahtijevati predaju nove stvari bez nedostatka ili popravak stvari, osim ako je odabrani način otklanjanja nedostatka nemoguć ili nerazmjerno skup u odnosu na drugi; to će se posebno ocjenjivati ​​s obzirom na važnost nedostatka, vrijednost koju bi stvar imala bez nedostatka i može li se nedostatak otkloniti na drugi način bez većih poteškoća za kupca. Prodavatelj može odbiti otkloniti nedostatak ako je to nemoguće ili nesrazmjerno skupo, osobito s obzirom na važnost nedostatka i vrijednost koju bi stvar imala bez nedostatka.
  • značajne poteškoće, uzimajući u obzir prirodu stvari i svrhu za koju je kupac kupio stvar. Za otklanjanje kvara, prodavatelj će preuzeti artikl o svom trošku. Ukoliko je za to potrebna demontaža artikla čija je montaža obavljena u skladu s prirodom i namjenom artikla prije nego je nedostatak postao vidljiv, prodavatelj će neispravni artikal demontirati i ugraditi popravljeni ili novi artikal ili pokriti troškovi povezani s njim.
  • Kupac može zatražiti razuman popust ili odustati od kupoprodajnog ugovora ako:
   • prodavatelj je odbio ukloniti nedostatak ili ga nije uklonio u skladu s člankom 7.13. uvjeta poslovanja,
   • nedostatak se manifestira više puta,
   • nedostatak je bitna povreda kupoprodajnog ugovora, ili
   • je iz izjave prodavatelja ili iz okolnosti vidljivo da nedostatak neće biti otklonjen u razumnom roku ili bez značajnih neugodnosti za kupca.
  • Ako je nedostatak artikla beznačajan, kupac ne može odustati od kupoprodajnog ugovora (u smislu članka 7.14. Općih uvjeta); smatra se da nedostatak nije beznačajan. Ako kupac odustane od kupoprodajnog ugovora, prodavatelj će kupcu vratiti kupovnu cijenu bez nepotrebnog odgađanja nakon primitka artikla ili nakon što mu kupac dokaže da je artikl poslao.
  • Za kvar se može okriviti prodavač od kojeg je predmet kupljen. Međutim, ako je za popravak određena druga osoba, koja se nalazi kod prodavatelja ili na mjestu bliže kupcu, kupac će ukazati na kvar osobi koja je određena za popravak.
  • Izuzev slučajeva kada je druga osoba imenovana za obavljanje popravka, prodavatelj je dužan prihvatiti reklamaciju u svim poslovnicama u kojima je prihvaćanje reklamacije moguće s obzirom na asortiman prodanih proizvoda ili pruženih usluga, ili čak na svoje sjedište. Prodavatelj je dužan prilikom reklamacije izdati kupcu pisanu potvrdu u kojoj će navesti datum reklamacije, što sadrži, koji način rješavanja reklamacije kupac traži te kontakt podatke kupca za svrhu pružanja informacija o rješavanju odštetnog zahtjeva. Ova se obveza odnosi i na druge osobe određene za obavljanje popravka.
  • Prigovor, uključujući i otklanjanje nedostatka, potrebno je obraditi io tome obavijestiti kupca najkasnije u roku od trideset (30) dana od dana reklamacije, osim ako se prodavatelj i kupac ne dogovore za duži rok. Ako je predmet obveze pružanje digitalnog sadržaja, uključujući digitalni sadržaj isporučen na materijalnom mediju, ili usluga digitalnog sadržaja, prigovor se mora riješiti u razumnom roku, uzimajući u obzir prirodu digitalnog sadržaja ili digitalnog sadržaja uslugu i svrhu za koju ju je kupac zatražio.
  • Nakon isteka roka prema članku 7.18. uvjeta kupac može odustati od kupoprodajnog ugovora ili zahtijevati razuman popust.
  • Prodavatelj je dužan izdati kupcu potvrdu o datumu i načinu rješavanja reklamacije, uključujući potvrdu o popravku i njegovom trajanju, ili pismeno obrazloženje odbijanja reklamacije. Ova se obveza odnosi i na druge osobe određene za obavljanje popravka.
  • Kupac može posebno ostvariti prava od odgovornosti za nedostatke proizvoda osobno na adresi Opavská 467/49, 747 18 Píšť, telefonom na +420 591 142 359 ili e-poštom na info@momanio.hr.
  • Tko ima pravo na manjkavu činidbu, ima pravo i na naknadu troškova koji su namjenski učinjeni ostvarivanjem toga prava. Međutim, ako kupac ne ostvari pravo na naknadu štete u roku od mjesec dana od isteka roka u kojem je nedostatak dužan istaknuti, sud neće priznati pravo ako prodavatelj prigovori da pravo na naknadu nije ostvareno u vrijeme.
  • Dodatna prava i obveze stranaka u vezi s odgovornošću prodavatelja za nedostatke mogu se urediti postupkom reklamacije prodavatelja.
  • Prodavatelj ili druga osoba također može kupcu dati jamstvo kvalitete uz njegova zakonska prava od neispravne izvedbe.
 4. OSTALA PRAVA I OBVEZE UGOVORNIH STRANA
  • Kupac stječe vlasništvo nad robom plaćanjem cjelokupne kupoprodajne cijene robe.
  • U odnosu na kupca, prodavatelj nije vezan nikakvim kodeksima ponašanja u smislu § 1820 stavak 1 slovo n) Građanskog zakonika.
  • Prodavatelj rješava reklamacije potrošača putem e-maila. Reklamacije se mogu uputiti na e-mail adresu prodavatelja. Informaciju o rješavanju prigovora kupca prodavatelj će poslati na e-mail adresu kupca. Ostala pravila postupanja s reklamacijama ne postavlja prodavatelj.
  • Za izvansudsko rješavanje potrošačkih sporova proizašlih iz kupoprodajnog ugovora nadležna je Češka trgovačka inspekcija, sa sjedištem na adresi Štěpánská 567/15, 120 00 Prag 2, ID broj: 000 20 869, internetska adresa: https:/ /adr.coi.cz/cs. Platforma za online rješavanje sporova na http://ec.europa.eu/consumers/odr može se koristiti za rješavanje sporova između prodavatelja i kupca proizašlih iz kupoprodajnog ugovora.
  • Europski potrošački centar Češka, sa sjedištem Štěpánská 567/15, 120 00 Prag 2, internetska adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktna točka prema Uredbi Europskog parlamenta i Vijeća (EU) 524/2013 od 21. svibnja 2013. o internetskom rješavanju potrošačkih sporova i izmjeni Uredbe (EZ) br. 2006/2004 i Direktive 2009/22/EZ (Uredba o internetskom rješavanju potrošačkih sporova).
  • Kupac može podnijeti prigovor nadzornom ili državnom nadzornom tijelu. Prodavatelj je ovlašten za prodaju robe na temelju obrtničke dozvole. Prometnu inspekciju obavlja nadležna trgovačka služba iz svoje nadležnosti. Ured za zaštitu osobnih podataka nadzire područje zaštite osobnih podataka. U ograničenoj mjeri, Češka trgovačka inspekcija nadzire, između ostalog, poštivanje Građanskog zakonika i Zakona br. 634/1992 Coll. o zaštiti potrošača, s izmjenama i dopunama.
  • Kupac ovime preuzima rizik promjene okolnosti u smislu § 1765, stavak 2 Građanskog zakonika.
 5. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA
  • Vaša obveza informiranja prema kupcu u smislu članka 13. Uredbe 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti fizičkih osoba u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanje van snage Direktive 95/46/EC (Opća uredba o zaštiti osobnih podataka) (u daljnjem tekstu "GDPR uredba") vezano uz obradu osobnih podataka kupca u svrhu ispunjenja kupoprodajnog ugovora, u svrhu pregovora o kupoprodajnom ugovoru i radi ispunjenja javnih obveza prodavatelja ispunjava prodavatelj posebnom ispravom.
 6. SLANJE KOMERCIJALNIH PORUKA I SPREMANJE KOLAČIĆA
  • Kupac je suglasan, u skladu s odredbama § 7, stavak 2 Zakona br. 480/2004 Coll., o određenim uslugama informacijskog društva i o izmjenama i dopunama određenih zakona (Zakon o određenim uslugama informacijskog društva), s izmjenama i dopunama, na slanje poslovne komunikacije od strane prodavatelja na elektroničku adresu ili na telefonski broj kupca. Prodavatelj ispunjava svoju obvezu informiranja prema kupcu u smislu članka 13. GDPR uredbe koja se odnosi na obradu osobnih podataka kupca u svrhu slanja komercijalnih poruka putem posebnog dokumenta.
  • Prodavatelj svoje zakonske obveze vezane uz eventualnu pohranu kolačića na uređaj kupca ispunjava posebnim dokumentom.
 7. DOSTAVA
  • Kupcu se može dostaviti na e-mail adresu kupca.
 8. ZAVRŠNE ODREDBE
  • Ako odnos uspostavljen kupoprodajnim ugovorom sadrži međunarodni (inozemni) element, tada su stranke suglasne da je odnos uređen češkim pravom. Odabirom prava prema prethodnoj rečenici kupac koji je potrošač nije lišen zaštite koju pružaju odredbe pravnog poretka od kojih ugovorom nije moguće odstupiti, a od kojih u nedostatku izbor prava, inače bi se primjenjivao prema odredbama članka 6. stavka 1. Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća (EZ) br. 593/2008 od 17. lipnja 2008. o pravu mjerodavnom za ugovorne obveze (Rim I).
  • Ako je bilo koja odredba uvjeta i odredbi nevažeća ili neučinkovita, ili postane takva, nevažeća odredba bit će zamijenjena odredbom čije je značenje što je moguće bliže nevažećoj odredbi. Ništavost ili neučinkovitost jedne odredbe ne utječe na valjanost ostalih odredbi.
  • Kupoprodajni ugovor, uključujući uvjete, prodavatelj arhivira u elektroničkom obliku i nije mu dostupan.
  • U prilogu uvjeta poslovanja nalazi se ogledni obrazac za odustanak od kupoprodajnog ugovora.
  • Kontakt podaci prodavatelja: adresa sjedišta Okružní 361 / 14, 747 18 Píšť, adresa e-pošte info@momanio.hr, telefon +420 591 142 359. Prodavatelj ne nudi nikakva druga sredstva online komunikacije.

 

U Pišti 01.01.2023