Pišite nam

Informacije o obradi osobnih podataka

Uvjeti zaštite osobnih podataka

I. Osnovna odredba

 1. Voditelj obrade osobnih podataka sukladno članku 4. točki 7. Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti fizičkih osoba u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka ( u daljnjem tekstu: "GDPR") je Jan Plaček ID 03725341 sa sjedištem Okružní 361/14, 747 18 Píšť (u daljnjem tekstu: "administrator").
 2. Kontakt podaci administratora su

Adresa: Okružní 361/14, 747 18 Píšť

Email: info@tvrzenaskla.eu

Telefon: +420 591142359

 1. Osobni podaci podrazumijevaju bilo koju informaciju o identificiranoj ili prepoznatljivoj fizičkoj osobi; Fizička osoba koja se može identificirati je fizička osoba koju je moguće izravno ili neizravno identificirati, posebice pozivanjem na određeni identifikator, primjerice ime, identifikacijski broj, podatke o lokaciji, identifikator mreže ili na jedan ili više posebnih elemenata fizičkog, fiziološkog, genetski, psihološki, ekonomski, kulturni ili društveni identitet te fizičke osobe.
 2. Administrator nije imenovao službenika za zaštitu osobnih podataka.

II. Izvori i kategorije obrađenih osobnih podataka

 1. Administrator obrađuje osobne podatke koje ste mu dostavili ili osobne podatke do kojih je administrator došao temeljem izvršenja Vaše narudžbe.
 2. Administrator obrađuje Vaše identifikacijske i kontakt podatke te podatke potrebne za izvršenje ugovora.

III. Pravni razlog i svrha obrade osobnih podataka

 1. Zakonski razlog za obradu osobnih podataka je
 1. Svrha obrade osobnih podataka je
 1. Ne postoji automatsko pojedinačno donošenje odluka od strane voditelja obrade u smislu članka 22. GDPR-a. Dali ste izričitu suglasnost za takvu obradu.

IV. Razdoblje čuvanja podataka

 1. Administrator pohranjuje osobne podatke
 1. Nakon isteka roka čuvanja osobnih podataka, administrator briše osobne podatke.

V. Primatelji osobnih podataka (podizvođači voditelja obrade)

 1. Primatelji osobnih podataka su osobe
 1. Administrator ne namjerava prenositi osobne podatke u treću državu (državu izvan EU) ili međunarodnu organizaciju.
 2. Upravljanje uslugama, pružanje marketinških usluga i usluga podrške

VI. Vaša prava

 1. Prema uvjetima navedenim u GDPR-u, imate
 1. Također imate pravo podnijeti pritužbu Uredu za zaštitu osobnih podataka ako smatrate da vam je povrijeđeno pravo na zaštitu osobnih podataka.

VII. Uvjeti sigurnosti osobnih podataka

 1. Voditelj obrade izjavljuje da je poduzeo sve odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere za osiguranje osobnih podataka.
 2. Administrator je poduzeo tehničke mjere za osiguranje pohrane podataka i pohrane osobnih podataka u papirnatom obliku, posebice siguran/kriptiran pristup web stranici, enkripciju korisničkih lozinki u bazi podataka, redovito ažuriranje sustava, redovito sigurnosno kopiranje sustava.
 3. Administrator izjavljuje da samo osobe koje on ovlasti imaju pristup osobnim podacima.

VIII. Završne odredbe

 1. Slanjem narudžbe putem online narudžbenice potvrđujete da ste upoznati s uvjetima zaštite osobnih podataka te da ih u cijelosti prihvaćate.
 2. Označavanjem svoje suglasnosti putem online obrasca pristajete na ove uvjete. Oznakom privole potvrđujete da ste upoznati s uvjetima zaštite osobnih podataka te da ih u cijelosti prihvaćate.
 3. Administrator je ovlašten mijenjati ove uvjete. Novu verziju uvjeta zaštite osobnih podataka objavit će na svojim web stranicama te Vam ujedno poslati novu verziju ovih uvjeta na Vašu e-mail adresu koju ste dostavili administratoru.

 

Ovi uvjeti stupaju na snagu 25.05.2018.